Kitapları

Türkçe

 • Soysal Ş, Neyzi O, Öneş Ü, Saner G: Çocuklarda Zehirlenmeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1971; Yenigün Matbaası, İstanbul, ss. 665-712
 • Neyzi O, Saner G, Öneş Ü: Çocuklarda İlaç Tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1971; Yenigün Matbaası, İstanbul, ss. 712-766
 • Neyzi O, Saner G, Öneş Ü: Appendiks. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. 1971; Yenigün Matbaası, İstanbul, ss. 766-765
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Cilt II 1976; Sermet Matbaası- İstanbul
 • Soysal Ş, Neyzi O, Öneş Ü, Saner G: Çocuklarda Zehirlenmeler. ss. 1000-1045
 • Neyzi O, Saner G, Öneş Ü: Çocuklarda İlaç Tedavisi. ss. 1045-1102
 • Neyzi O, Saner G, Öneş Ü: Appendiks. ss. 1102-1121
 • Öneş Ü: İmmünolojik Mekanizma, Allerji ve Ona Bağlı Hastalıklar. Nelson Çocuk Hastalıkları. 1978; Güven Kitabevi- Ankara. ss.743-881
 • Öneş Ü: Solunum Sistemi. Nelson Çocuk Hastalıkları. Cilt II. 1978; Güven Kİtabevi- Ankara. Ss. 487-607
 • (Pequirnot Maladies Internes) İç Hastalıkları El Kitabı. 1979; Güven Kitabevi- Ankara.
 • Öneş Ü: Zehirlenmeler ve Toksik Hastalıkları.
 • Öneş Ü: Çocuğa Özgü Problemler.
 • Öneş Ü: Çocukta Acil Hekimlik. 1979; “ Emergency Medicine in Children” “A” Çeliker Matbaası- İstanbul. ss. 70-79
 • İmmünoloji. Ed. E.T.Çetin. 1981; FGV Matbaası- İstanbul
 • Öneş Ü: Yerel Bağışıklık ve Salgısal İmmüglobulinler. ss. 97- 103
 • Öneş Ü: Kompleman ve Fraksiyonları. ss. 143-154
 • Klinik Onkoloji. Ed. N. Bilge. 1981; Baha Matbaası- İstanbul.
 • Öneş Ü: Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapide temel ilkeler.
 • Temel ve Klinik İmmünoloji. Ed. N. Dilşen. İstanbul Tıp fakültesi Klinik Ders Kitabları Serisi. 1981; Sanal Matbaası- İstanbul.
 • Öneş Ü: İmmünoglobulinler. ss. 36-46
 • Öneş Ü: Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları. ss. 79-92
 • Öneş Ü: Klinik İmmünolojide Tanı Yöntemleri. ss. 369-384
 • Öneş Ü: Tümör İmmünolojisi. ss. 363-369
 • Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) İşlemleri ve Hastanede Uygulanması. E.T.Çetin. Ed.1982; Fatih Gençlik Vakfı İşletmesi.
 • Öneş Ü: Çocuk hastanelerinde aerosol uygulama ve oksijen tedavisi esnasında gelişen nozokomiyal infeksiyonlar ve önlemleri. ss. 217-224
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ders Notları: 1982; İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi. Cilt II.
  • Prof. Dr. Ülker Öneş’in Yazmış Olduğu Bölümler: • Çocukta Döküntülü Hastalıklar. ss 287-295 • Kızamık. ss. 287- 289 • Kızamıkçık, 5. Hastalık, 6. Hastalık. ss. 289-290 • Su Çiçeği. ss.292-293 • Çiçek. ss. 291-292 • Çicek Aşısı Virüsü. ss. 292 • Herpes Simplex İnfeksiyonları. ss. 293-294 • Herpes Zoster İnfeksiyonları. ss. 293 • Boğmaca. ss. 268- 27 • Kabakulak. ss. 296-298 • Kızıl. ss. 290-291 • Difteri. ss. 264-268 • Poliomiyelitis. ss. 298- 300 • Çocuk Tüberkülozu. ss. 278- 281 • Astma Bronşiale. ss. 247-251 • Allerjik Rinit. ss. 251- 255 • Bağışıklık Sistemi. ss. 239-242 • Yenidoğan İnfeksiyonları. ss. 255-258
 • Öneş Ü, Yalçın I, Çelenk A, Akpir E, Demiryont M: Klebsiella Pneumoniae Septisemisi Gösteren Bir Çocukta Selektif IgM Yetmezliği. Pediatrik Pnömoloji. 1982; Zöngür Mastbaası- İstanbul. ss. 291-295
 • Yalçın I, Öneş Ü, Özmen M, Çelenk A, Hamzaoğlu A: Salmonella Septimesi ve Piyojenik Artrit. Pediatrik Pnömoloji. 1982; Zöngür Matbaası. ss. 137-142
 • Öneş Ü: Çocuk Tüberkülozunda Tanı Yöntemleri. Pediatrik Pnömoloji. 1982; Zöngür Matbaası. ss. 137-142
 • Öneş Ü, Tümay S. B, Cenani A, Yalçın E: Reküran Menenjitler. Türk Pediatri Kurumu Yayınları. Pediatrik Nöroloji. 1983; Özdem Kardeşler Matbaası- İstanbul. ss. 83-89
 • Salman N. Savaşer S, Yalçın I, Öneş Ü: Anne Sütü İle Ağır İnfeksiyonlar Arasındaki ilişki. Çocuklarda Bakteryel Enfeksiyonlar. 1984; Ufuk Matbaası- İstanbul. ss. 463- 466
 • Öneş Ü, Yalçın I: İmmünoloji ve Allerji. Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları. 1984; Fatih Gençlik Matbaası. ss. 21-76
 • Öneş Ü, Yalçın I, Salman N: İnfeksiyon Hastalıkları. Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları. 1984; Fatih Gençlik Matbaası. ss. 79-222
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Neyzi O, Ertuğrul T
  • Prof. Dr. Ülker Öneş’in Yazmış olduğu Bölümler: 1984; Gençlik Matbaası. İstanbul • Bağışıklık Sistemi ss. 21-29 • Çocuklarda İmmun Yetersizlik Sendromları ss. 30-40 • Aktif ve Pasif Bağışıklık ss. 41-50 • Alerjik Hastalıklar ss.50-76 • Çocuklarda Hastane İnfeksiyonlar ss. 79-82 • Yeni doğan İnfeksiyonlar ss. 83-88 • Menenjitler ss. 89-99 • Bakteriyel İnfeksiyonlar ss. 100-150 • Viral İnfeksiyonlar ss. 151-197 • Diğer İnfeksiyonlar ss. 198-204 • Mantar Hastalıklar ss. 205-211 • Parazit Hastalıklar ss. 212-222
 • Öneş Ü: Yeni Geliştirilen Aşılar. “Primer Hekimlikte Aşı Uygulamaları “ 1985; İstanbul. ss. 33- 39
 • Öneş Ü: Çocuk Hastanelerinde Aerosol Uygulanışı ve Oksijen Tedavisi Sırasında Hastane İnfeksiyonları ve Önlemleri. Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon. Ed. Enver Tali Çetin 1985; Sanal Matbaası- İstanbul. ss. 267-275
 • Öneş Ü: Yeni Geliştirilen Aşılar. “ Primer Hekimlikte Aşı Uygulamaları “ 1985; ss. 33-39
 • Öneş Ü: 0-1 Yaş Arası Çocuklarda Enfeksiyonlardan Korunma. 0-6 Yaş Arası Çocukların Korunması. 1985; Kent Basımevi- İstanbul. ss. 71-80
 • Öneş Ü, Gedikoğlu G, Devecioğlu Ö: Atipik Mikrobakteriler. Çocuklarda Tüberküloz ve Güncel Değerlendirme. 1986; Dilek Matbaası- İstanbul.
 • Öneş Ü, Kasımoğlu Ö, Aydoğan Ü: Akut Larenjitli Çocuklarda Bakteriyel Etiyoloji. Adolesanın Sağlık Problemleri. 1986; Özdem Kardeşler Matbaası- İstanbul. ss.585- 593
 • Salman T, Salman N, Öneş Ü, Yalçın I, Çelik A: Mikobakteriyel Enfeksiyonlara Bağlı Kronik Lenfodenopatiler. Adolesanın Sağlık Problemleri. 1986; Özdem Kardeşler Matbaası- İstanbul. ss. 687- 693
 • Öneş Ü, Kasımoğlu Ö, Aydoğan Ü, Belgen E, Çelik A: Çocukta Bir Atipik Mikobakteri Vakası. Adolesanın Sağlık Problemleri. 1986; Özdem Kardeşler Matbaası- İstanbul. ss. 593-600
 • Öneş Ü: Doğumsal Kızamıkçık. Yenidoğan ve Prematürenin Temel Sorunları. 1987; Erdiz Matbaası- İstanbul. ss. 180- 195
 • Öneş Ü: Streptokok İnfeksiyonları. İnfeksiyon Hastalıkları. 1987; Çeliker Matbaası- İstanbul. ss. 131- 135
 • Öneş Ü: Çocuklarda Larenks ve Trakea İnfeksiyonları. Pediatride Oftalmoloji ve Otorinolaringoloji Kitabı. 1988; ss. 70-79
 • Öneş Ü, Yalçın I: Aktif ve Pasif Bağışıklıklama. 1989; İstanbul.
 • Öneş Ü: İnfluenza Viruslarında Bağışıklık ve İnfluenza aşıları. ss.68-71
 • Öneş Ü: Haemophilus Influenzae b Aşısı. ss. 86-87
 • Öneş Ü: Serum İmmün Globulinleri ve Tedavideki Kullanımları. ss. 88-91
 • Öneş Ü: Yenidoğan İnfeksiyonları. Pediatri. 1989; Nobel Tıp Kitabevi- İstanbul. ss. 268- 287
 • Öneş Ü, Yalçın I, Salman N, Uzel N: İnfeksiyon Hastalıkları. Pediatri. 1989; Nobel Tıp Kitabevi- İstanbul. ss. 565-698
 • Öneş Ü: Tonsil İmmünoloji İnfeksiyon Hastalıkları. 1990; ss. 43-50
 • E Ataş, H Koç, E Özkaya, İ Erkul, Ü Öneş, “Polikliniğimize Başvuran Hastalarda Konjenital Anomali sıklığı” İç Anadolu Tıp Dergisi , 188-190 pp., 1993
 • Pediatri: Neyzi O, Ertuğrul T
  • Prof. Dr. Ülker Öneş’in Yazmış Olduğu Bölümler: 1993; Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul • Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları ss. 556-560 • Atopik Hastalıkların Immun ve Farmakolojisi ss. 561-563 • Atopik Hastalıkların Immun Farmakolojisi ss. 561-564 • Alerjik Rinit ss. 564-566 • Bronşiyal Astım ss. 566-578 • Akut Astım Krizinde Tedavi ss. 578-582 • Yeni doğan İnfeksiyonları ss. 314-333 • Atopik Dermatit ss. 582-584 • Çocuklarda Immünoterapi ss. 601-603 • Çocuklarda Hastane İnfeksiyonları ss.611-615 • Streptokok İnfeksiyonlar ss.623-627 • H. Influenzae İnfeksiyonlar ss.633-637 • Pseudomonae İnfeksiyonlar ss.637-640 • Difteri ss.640-645 • Boğmaca ss.645-647 • Tüberküloz ss.658-674 • Atipik Mikobakteriler ss.674-676 • Kızamık ss.681-687 • Kızamıkçık • 6. Hastalık • 5. Hastalık • Su Çiçeği ss.689-690 • Kabakulak ss.694-695 • Çiçek ss.695-696 • Enterovirüs İnfeksiyonları ss.706-708 • Mycoplasma İnfeksiyonları ss.712- 714
 • E Özkay, H Koç, Ü Öneş, “Konjenital Malformasyonlar ve Genetik Danışma” “ İç Anadolu Tıp Dergisi, 5, 1-9 pp., 1995
 • Öneş Ü: Astmalı çocuklarda eğitimin rolü astma kampları ve astma spor ilişkisi Allerjik Hastalıklar ve Bronşial Astma. Cilt II. 1998; ss. 341-346
 • Öneş Ü: Astma Epidemiolojisi Allerjik Hastalıklar ve Bronşiyal Astma. Cilt II. 1998; ss. 311-316
 • Öneş Ü: Astmalı çocuklarda eğitimin rolü, astma kampları ve astma spor ilişkisi “ Ben Hasta Değilim “ Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal yönü. 1999; ss. 450-454
 • Sapan N, Öneş Ü: Astmalı çocuğun tedavisinde astma kamplarının yeri. 1999; ss. 71-75
 • Öneş Ü, Somer A: Yenidoğan İmmün Sistemi Neonatoloji Ed. 1999; ss. 450-454
 • Pediatri Eds. Neyzi O, Ertuğrul T. Cilt I. 2002; Nobel Tıp Kitabevi- İstanbul
  • Prof. Dr. Ülker Öneş’in Yazdığı Bölümler: • Hastane Enfeksiyonları. ss. 476-480 • Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları ve Allerji Hastalıkları. ss. 609-613 • Allerjik Hastalıklar. ss. 614- 625 • Hışıltılı Çocuklar. ss. 430- 431 • Göz Allerjileri. ss. 638- 639 • Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları. Ed. Cantez T. 2003; Nobel Tıp Kitapevi- İstanbul.
 • Öneş Ü, Güler N, Oğuz F, Ünivar E, Tamay Z: Solunum Yolu Hastalıkları ss. 385- 407
 • Öneş Ü, Güler N, Tamay Z: Allerji ss. 407- 433
 • Öneş Ü (Ed), Güncel Çocuk Sağlığı Pediatrik Allerji. 2007; Polar Basımevi, Ankara.
 • Öneş Ü, Tamay Z: Allerjik Hastalıkların Tedavisinde Antihistaminiklerin Yeri. ss. 180-190
 • Öneş Ü: Allerjik Hastalıkların Tedavisinde İmmunoterapi. ss. 191-197
 • Pediatri. Eds. Neyzi O, Ertuğrul T. 2010; Nobel Tıp Kitabevi- İstanbul.
 • Öneş Ü, Tamay Z: Allerjik Hastalıklarda Patogenez. ss. 707- 711
 • Öneş Ü: Allerjik Rinit. ss. 719- 722
 • Öneş Ü, Güler N, Tamay Z: Allerji- Akciğer Hastalıkları. Pediatri Rutinler 2014; Ed. Ömer Devecioğlu, Agop Çıtak. İstanbul Tıp Kitabevi- İstanbul ss. 367-410
 • Öneş Ü, Tamay Z: Alerjik Hastalıklarda Patogenez. Pediatri, 2010; ED. Türkan Ertuğrul, Olcay Neyzi. Nobel Tıp Kitabevleri- İstanbul. ss. 707-710
 • Öneş Ü, Güler N, Tamay Z: Bronşiyal Astım ve Hışıltılı Çocuk. Pediatri. 2010; Ed. Türkan Ertuğrul, Olcay Neyzi. Nobel Tıp Kitabevi- İstanbul. ss. 725- 738
 • Öneş Ü, Güler N, Tamay Z: Atopik Dermatit ve Ürtiker. Pediatri, 2010; Ed. Türkan Ertuğrul, Olcay Neyzi. Nobel Tıp Kitabevi- İstanbul
 • Öneş Ü:Hışıltılı çocukta ne zaman tedaviye başlayalım.Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye / 2012; Ed.Nermin Güler ,Selen Yayıncılık-İstanbul
 • Öneş Ü: Alerjik Hastalıklarda Spesifik Alerjen İmmünoterapisi. Çocukluk Çağında Astım2015 Ed.Nermin Güler.Akademi Yayınevi, İstanbul, 1. Baskı ss.400-409
 • Öneş Ü :İmmünoterapinin Tarihçesi,Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği. İmmünoterapi Rehber Kitabı. Eds. Mısırlıgil Z, Sin B.A; Astım,Allerji,İmmünoloji 14suppl.2016
 • Öneş Ü:Besin Alerjilerini nasıl tanımlayabiliriz,Tarihçesi nedir? 2017; 30 Soruda Çocuklarda Besin Alerjileri .Besin Alerjisi Nedir? Ne Değildir? Ed.Nermin Güler,Selen Yayıncılık-İstanbul
 • DERİ ALERJİLERİ ve ÇOCUK
  Deri Alerjileri ve Çocuk (2020) (Baskıda
  Editörler: Prof.Dr.Saime Ülker Öneş
  Prof.Dr.Zeynep Ülker Tamay
  1-Deri alerjilerinin tedavisinin tarihçesi (ÜLKER ÖNEŞ)
  ATOPİK DERMATİT
  – Atopik dermatitli çocukta genel tedavi prensipleri, bütüncül yaklaşım (ÜLKER ÖNEŞ)
  – Epidemiyoloji (SEVGİ SİPAHİ, ÜLKER ÖNEŞ)
  – İmmünopatogenez
  – Klinik ve Laboratuvar bulguları
  – Tetikleyiciler
  –– Besinler
  –– İnhalan alerjenler
  –– İrritanlar ve diğerleri
  – Derinin bariyer fonksiyonu ve uzun süreli deri bakımı (ESRA YÜCEL, ÜLKER ÖNEŞ)
  – Topikal tedavi
  – Sistemik tedavi
  – Alerjen immünoterapisi
  – Atopik dermatit ile birlikte görülebilen deri enfeksiyonları
  – Destek tedavileri (ZEYNEP HIZLI DEMİRKALE, ÜLKER ÖNEŞ)
  –– Antiseptikler / antimikrobiyaller
  –– Vitaminler ve eser elementler
  –– Prebiyotikler, probiyotikler
  –– Tekstil ürünleri
  – Alternatif ve tamamlayıcı tedaviler
  – Atopik dermatitte doğal seyir ve alerjik yürüyüş (ESRA YÜCEL, ÜLKER ÖNEŞ)
 • PEDİATRİ : (Eds.Neyzi O, Ertuğrul T, Darendeliler F)
  2020 Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul
  Prof.Dr.Ülker Öneş’in yazdığı bölümler
  – Atopik Dermatit
  – Alerjik Rinit
  – Alerjik Göz Hastalıkları
 • Türkiye Klinikleri Özel Sayısı (Besin Alerjisi) (2021)
  Ed.Prof.Dr.Nermin Güler
  Prof.Dr. Ülker Öneş: Besin Alerjisinin Tarihçesi
 • İngilizce

  • Öneş Ü: Organization of Emergencies in Hospitals. “Emergency Medicine in Children “ 1979; Çeliker Matbaası- İstanbul. ss. 173-176
  • Özcan H, Öneş Ü: The Unconcious Child. “Emergency Medicine in Children” 1979; Çeliker Matbaası -İstanbul. ss. 297-302
  • Tanman F, Öneş Ü: Poisonings in Children. “Emergency Medicine in Children” 1979; Çeliker Matbaası- İstanbul. ss. 306- 315
  • Öneş Ü: Prevalence of Asthma in Tropical Countries. Issues in Tropical Pediatrics. Eds. Gupta A. Bhasin H.S, Sharma M, Jaipur Printers Put. Ltd. Jaipur. 1999; ss. 143-150
  • Öneş Ü,Tamay Z: New Oral Antihistamines in Pediatrics and Safety of Antihistamines in Children. Current Medicinal Chemistry, Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents Ed.Tunctan B. Bentham Science Publ. San Francisco. 2005; 4: ss. 495-506
  • Öneş Ü: Risk Factors and Prevalence of Pediatric Asthma. New Insights in Pediatric Asthma. Ed. Güler N.2010; ss. 1-10